คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัคร #ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 #Dek65

คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัคร #ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 #Dek65 . สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า . #ทุนรัตนมงคล (ทุนเต็มจำนวน) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป #ทุนUTCCGOLD (ทุนลด 50%) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป. รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 13 ก.พ.65 ผ่านช่องทางออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 ก.พ.65 ทาง FB: คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันสอบสัมภาษณ์ 19 ก.พ.65 (รูปแบบการสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ประกาศผล 21 ก.พ.65 ทาง FB: คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ขั้นตอนการสมัครทุนฯ:1.…