คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัคร #ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 #Dek65

คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัคร #ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 #Dek65 . สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า . #ทุนรัตนมงคล (ทุนเต็มจำนวน) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป #ทุนUTCCGOLD (ทุนลด 50%) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป. รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 13 ก.พ.65 ผ่านช่องทางออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 ก.พ.65 ทาง FB: คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันสอบสัมภาษณ์ 19 ก.พ.65 (รูปแบบการสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ประกาศผล 21 ก.พ.65 ทาง FB: คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ขั้นตอนการสมัครทุนฯ:1.…

คณะการศึกษาปฐมวัย เปิดรับสมัคร #ทุน UTCC Silver (ทุนลด 30%) ประจำปีการศึกษา 2564 #Dek64 เปิดรับสมัคร – วันนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2564

#คณะการศึกษาปฐมวัย เปิดรับสมัคร #ทุน UTCC SILVER (ทุนส่วนลด 30%) ประจำปีการศึกษา 2564 #Dek64  เปิดรับสมัคร – วันนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2564   สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ผลการเรียนตลอดหลักสูตร แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.65    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564    แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวันสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ (คณะฯ จะติดต่อแจ้งรายบุคคลทางโทรศัพท์)    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน UTCC Silver วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ขั้นตอนการสมัครทุนฯ:  1. สมัครได้ที่     – ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (อาคาร 24 ชั้น…

คณะการศึกษาปฐมวัย เปิดรับสมัคร #ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 #Dek64 เปิดรับสมัคร – วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

#คณะการศึกษาปฐมวัย เปิดรับสมัคร #ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 #Dek64 เปิดรับสมัคร – วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 – #ทุนรัตนมงคล (ทุนเต็มจำนวน) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป – #ทุนUTCCGOLD (ทุนลด 50%) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป – #ทุนUTCCSILVER (ทุนลด 30%) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.65 ขึ้นไป สมัครได้ที่ – ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (อาคาร 24 ชั้น 2) เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. – สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://www.utcc.ac.th/admission/ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.…