คณะการศึกษาปฐมวัย เปิดรับสมัคร #ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 #Dek64 เปิดรับสมัคร – วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

#คณะการศึกษาปฐมวัย เปิดรับสมัคร #ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 #Dek64 เปิดรับสมัคร – วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 – #ทุนรัตนมงคล (ทุนเต็มจำนวน) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป – #ทุนUTCCGOLD (ทุนลด 50%) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป – #ทุนUTCCSILVER (ทุนลด 30%) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.65 ขึ้นไป สมัครได้ที่ – ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (อาคาร 24 ชั้น 2) เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. – สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://www.utcc.ac.th/admission/ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.…