คณะการศึกษาปฐมวัย เปิดรับสมัคร #ทุน UTCC Silver (ทุนลด 30%) ประจำปีการศึกษา 2564 #Dek64 เปิดรับสมัคร – วันนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2564

#คณะการศึกษาปฐมวัย เปิดรับสมัคร #ทุน UTCC SILVER (ทุนส่วนลด 30%) ประจำปีการศึกษา 2564 #Dek64  เปิดรับสมัคร – วันนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2564   สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ผลการเรียนตลอดหลักสูตร แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.65    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564    แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวันสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ (คณะฯ จะติดต่อแจ้งรายบุคคลทางโทรศัพท์)    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน UTCC Silver วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ขั้นตอนการสมัครทุนฯ:  1. สมัครได้ที่     – ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (อาคาร 24 ชั้น…