สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครเด็กเตรียมอนุบาล – อนุบาล 2

สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครเด็กเตรียมอนุบาล – อนุบาล 2 เปิดสอนหลักสูตรไฮสโคป กิจกรรมสำคัญที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ในทุกๆ วัน คือ PDR (Plan-Do-Review) มุ่งเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้ เข้าใจ คิดริเริ่ม วางแผน ลงมือทำ กล้าตัดสินใจ และสามารถเล่าให้ผู้อื่นฟังได้ว่าเด็กๆ ทำอะไรบ้าง ผู้ปกครองท่านได้สนใจ สามารถติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-697-6673, 064-774-8599วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00น. – 17.00น.E-Mail : [email protected]สมัครเรียนได้ที่ http://satit.utcc.ac.th/regist_onlineหรือเพจเฟซบุ๊ก สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย