เปิดรับสมัครตำแหน่ง “อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย”

คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัครตำแหน่ง “อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย”>> ท่านที่สนใจสามารถส่งอีเมลแนะนำตัวพร้อมข้อมูลติดต่อ และวุฒิการศึกษามาที่อีเมล [email protected] หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-697-6644 ในวันและเวลาทำการ (09.00 – 17.00น.)  #คณะการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #สาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย#เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ #HighScopeinThailand #ไรซ์ไทยแลนด์ #การเรียนการสอนแบบไฮสโคป